Dịch vụ bảo quản lạnh, bảo quản mát

Bảo quản thực phẩm, nông sản, hoa tươi, dược phẩm, hương liệu. Hệ thống kho lạnh kho mát tại TP. Hồ Chí MÍnh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.