DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH

Chúng tôi dẫn đầu chất lượng về các gói dịch vụ cho thuê kho lạnh tại Việt Nam. Hệ thống dịch vụ cho thuê kho lạnh của chúng tôi kiểm soát nhiệt độ từ -20°C đến trên +20°C liên tục 24h trong ngày, thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

CHO THUÊ KHO LẠNH TẠI HÀ NỘI

04-11-2018
Dịch vụ cho thuê kho lạnh, kho mát tại Hà Nội. Nhiệt độ ổn định -20 độ C và +2 đến +6 độ C. Hệ thống quản lý theo bộ tiêu chuẩn quốc tế HACCP.

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH

06-08-2018
Dịch vụ Vận chuyển hàng đông lạnh chuyên nghiệp bao gồm: Vận chuyên hàng lẻ đông lạnh || Vận chuyển hàng đông lạnh Bắc Nam || Vận chuyển hàng lạnh || Nhiệt độ Vận chuyển hàng đông lạnh -20 độ C

VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ ĐÔNG LẠNH

05-08-2018
Vận chuyển hàng lẻ đông lạnh Bắc Nam - Nam Bắc. Nhiệt độ đông lạnh -18 độ C bằng hệ thống đông lạnh. Nhiệt độ luôn luôn ổn định và loan tỏa đồng đều. Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ đông lạnh tối ưu một cách chuyên nghiệp.

VẬN CHUYỂN CONTAINER LẠNH BẮC NAM

04-08-2018
Vận chuyển container lạnh Hcm đi Hà Nội, Hcm đi Hải Phòng. Hàng hóa được đóng trong container lạnh 20'RF và 40'RF điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với hàng hóa.

VẬN CHUYỂN CONTAINER LẠNH

28-07-2018
Dịch vụ vận chuyển container lạnh HCM - Đà Nẵng - Hải Phòng - Hà Nội. Vận chuyển container lạnh 20'RF, 40'RF. Vận chuyển container lạnh door-to-door. Vận chuyển container lạnh đường bộ và đường biển.