CHO THUÊ KHO ĐÔNG LẠNH

Chúng tôi là một trong vài công ty dịch vụ cho thuê kho đông lạnh chuyên nghiệp tại Việt Nam, có hệ thống kho lạnh tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đông Nai, Long An và Tiền Giang. Các khách hàng của chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ cho thuê kho lạnh của chúng tôi.

 

Hệ thống kệ xếp hàng hóa đảm bảo thông khí lạnh đối lưu của tổ hợp dịch vụ kho đông lạnh của chúng tôi.

 

Chúng tôi là công ty dịch vụ cho thuê kho lạnh đầu tiên có chính sách bồi thường cho hàng hóa hư hỏng trong suốt thời gian bảo quản tại hệ thống dịch vụ kho lạnh của chúng tôi.

 

Khu vực làm hàng và cửa load hàng tiêu chuẩn ngăn không khí nóng vào trong kho đông lạnh mà bất kỳ dịch vụ cho thuê kho đông lạnh hàng đầu phải đảm bảo.

 

Kho lạnh được trang bị các thiết bị xe nâng tay, nâng máy trong quá trình lấy hàng, nhập hàng và xếp hàng lên tầng kệ. Bãi đậu xe tải và xe container sẵn có nhằm đáp ứng thời gian làm hàng nhanh chóng.

Kho đông lạnh được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt đô bằng cảm biến, khu vực làm hàng nhiệt độ mát và cửa của kho đông lạnh được làm bằng 2 lớp cửa ngăn không khí nóng vào trong kho đông lạnh. 

Tóm lại, khi bạn chọn công ty dịch vụ cho thuê kho lạnh  bất kỳ phải đảm bảo được những yếu tố nêu trên.

 

Prev

VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH

Next

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH THỰC PHẨM