Cho thuê kho lạnh

Dịch vụ cho thuê kho lạnh, kho mát dùng để lưu trữ và bảo quản hàng hóa dễ hư hỏng.